Mobi
+
smädar [²smÄ:dar] verb
(smädar, smädade, smädat, smäda, smädelsen)
skymfa med ord, ärekränka
<A smädar B/x>
shaj
(fyej, përgojoj, përflas, shpif, prozhmoj, blasfemoj)
Sammansättningar
  • smäde|skriftshkrim shpifës
Avledningar
  • smädelse smädelsensharje, fyerje, përgojim, ofendim, shpifje, blasfemi