Mobi
+
sluttning [²slUt:ni@] subst.
(sluttning, sluttningen, sluttningar)
lutande markområde
shpat
(pjerrësirë, rrëpirë)
Sammansättningar
  • berg(s)sluttningshpat mali