Mobi
+
slut [slu:t] subst.
(slut, slutet, slut, sluten, slut|resultatet)
yttersta gräns för något i rum och tid, avslutning
fund
(mbarim, përfundim)
Exempel
  • slut för idagfund për sot, për sot mbaruam
  • vi lyckades till slutmë në fund ia dolëm në krye
  • i slutet av veckannë fund të javës
  • i slutet på 1800-taletnë fund të shekullit 19
  • från början till slutnga fillimi në fund
  • vid årets slutnga fundi i vitit
Sammansättningar
  • veckoslutfundjavë
  • krigsslutmbarim i luftës, fund i luftës
  • slut|resultat slut|resultatetrezultat i fundit, rezultat përfundimtar