Mobi
+
sluten [²slU:ten] adj.
(sluten, slutet, slutna)
(till)stängd; privat
mbyllur (i,e) ("fig. "mbyllur (i,e) në vetvete, izoluar (i,e), tërhequr (i,e)"")
(vetmuar, (i,e), veçuar (i,e), (i,e) izoluar (i,e), tërhequr (i,e), privat, -e)
Exempel
  • ett slutet sällskapnjë shoqëri e mbyllur; një shërbesë fetare private
  • tyst och sluten(i,e) heshtur dhe (i,e) mbyllur
Uttryck
  • sluten vård ("vård där patienterna etc är intagna på sjukhus el. annan institution")shërbim mjekësor institucional (në spital apo në ndonjë institucion tjetër mjekësor)