Mobi
+
sluss [slus:] subst.
(sluss, slussen, slussar)
anordning i en flod eller kanal som gör det möjligt att flytta båtar från en vattennivå till en annan
pendë, portëmbyllëse
(digë në lumë apo kanal që i mundëson anijet të kalojnë nga një nivel i caktuar uji në një tjetër)
Extra