Mobi
+
slussar [²slUs:ar] verb
(slussar, slussade, slussat, slussa)
låta gå genom en sluss
<A slussar x>
çel shtegun ("fig. "lë të kalojë"")
(hap rrugën)
Exempel
  • pengarna slussades mellan de olika myndigheternaparatë kaluan nëpërmjet autoriteteve të ndryshme shtetërore