Mobi
+
slovakisk [slovA:kisk] adj.
(slovakisk, slovakiskt, slovakiska)
som är från el. avser Slovakien
sllovak, -e
(që është nga ose i përket Sllovakisë)