Mobi
+
slopar [²slO:par] verb
(slopar, slopade, slopat, slopa)
ta bort, avskaffa
<A slopar x>
heq
(suprimoj, ndërpres, ndaloj)
Exempel
  • mellanölet slopadesprodhimi i birrës së mesme u ndërpre
  • slopandet av betygen i skolanheqje e sistemit të vlerësimit me anën e notave në shkollë