Mobi
+
slokar [²slO:kar] verb
(slokar, slokade, slokat, sloka)
se vissen ut, hänga
<x/A slokar>
varet, lëshohet ("fig. për njerëzit "bie shpirtërisht, lëshohem, dëshpërohem"")
Exempel
  • blommorna slokade i torkanlulet u varën nga thatësira
  • sloka med huvudetvar kokën