Mobi
+
slit-och-släng [sli:tå(k)slE@:] subst.
(slit-och-släng)
det att använda något och sedan slänga det (utan att t ex laga det)
përdorim i njëhershëm
((artikull) me një përdorim, artikull i asgjësueshëm)
Sammansättningar
  • slit-och-släng|mentalitetmentalitet i kapërcyer