Mobi
+
slirar [²slI:rar] verb
(slirar, slirade, slirat, slira)
glida utan att få fäste på körbanan
<x slirar>
rrëshqas ("për rrotën e makinës")
(shkas)
Exempel
  • bilen slirade på den våta vägbananmakina rrëshqiti në rrugën e lagët