Mobi
+
slipprig [²slIp:rig] adj.
(slipprig, slipprigt, slippriga)
hal
rrëshqitsh/ëm (i), -me (e) ("fig. "fëlliqur (i,e), ndyrë (i,e)"")
(rrëshqitës, -e)
Exempel
  • slippriga historierhistori të ndyra