Mobi
+
slipper [slIp:er] verb
(slipper, slapp, sluppit, slipp, slippa)
inte behöva, komma ifrån (att)
<A slipper x; A slipper (att) + INF>
shmang
(përjashtoj nga, fal, liroj dikë nga një detyrim; evitoj, shpëtoj, shmang)
Exempel
  • hon slapp betalaajo u përjashtua nga pagesa, ajo u lirua nga pagesa
  • slippa (i)från alla bekymmer med matlagningençlirohem nga të gjitha shqetësimet që lidhen me gatimin e ushqimit
  • slippa undan med blotta förskräckelsenshpëtoj për një qime, shpëtoj me shpirt nëpër dhëmbë, shpëtoj me zor të madh