Mobi
+
slinka [²slI@:ka] subst.
(slinka, slinkan, slinkor)
lösaktig kvinna
lavire
(grua e ligë)
slinker [slI@:ker] verb
(slinker, slank, slunkit, slink, slinka)
smita
<A slinker>
vidhem
(hyj pa u ndier, hyj pa u vënë re, përvidhem)
Exempel
  • vi slank in på en restaurangne hymë pa u vënë re në një restorant