Mobi
+
slav [sla:v] subst.
(slav, slaven, slaver, slaviskt)
person som tillhör den slaviska språkgruppen (t ex ryssar och polacker)
sllav
(person që i përket grupit të gjuhëve sllave (si p.sh. rusët dhe polakët))
Avledningar
  • slavisk slavisktsllav, -e