Mobi
+
slaveri [sla:verI:] subst.
(slaveri, slaveriet)
träldom
skllavëri ("fig. "nënshtrim i plotë"")
(robëri)
Exempel
  • leva i slaveri under modetänkandetjetoj si skllav i modës