Mobi
+
slav [sla:v] subst.
(slav, slaven, slavar, slav|handeln)
person som ägs av en annan människa, träl
skllav ("edhe fig. "person në vartësi të plotë nga dikush tjetër"")
(rob)
Uttryck
  • arbeta som en slav ("arbeta mycket hårt")punoj si skllav, punoj shumë
Sammansättningar
  • narkotikaslavskllav i drogës, skllav i lëndëve narkotike
  • slav|handel slav|handelntregti skllevërish
  • slav|drivarembikëqyrës i skllevërve, (fig.) punëdhënës gjakpirës
slav [sla:v] subst.
(slav, slaven, slaver, slaviskt)
person som tillhör den slaviska språkgruppen (t ex ryssar och polacker)
sllav
(person që i përket grupit të gjuhëve sllave (si p.sh. rusët dhe polakët))
Avledningar
  • slavisk slavisktsllav, -e