Mobi
+
slavar [²slA:var] verb
(slavar, slavade, slavat, slava)
arbeta mycket hårt
<A slavar>
punoj si skllav
(robtohem, bëj punë shumë të rënda)
slav [sla:v] subst.
(slav, slaven, slavar, slav|handeln)
person som ägs av en annan människa, träl
skllav ("edhe fig. "person në vartësi të plotë nga dikush tjetër"")
(rob)
Uttryck
  • arbeta som en slav ("arbeta mycket hårt")punoj si skllav, punoj shumë
Sammansättningar
  • narkotikaslavskllav i drogës, skllav i lëndëve narkotike
  • slav|handel slav|handelntregti skllevërish
  • slav|drivarembikëqyrës i skllevërve, (fig.) punëdhënës gjakpirës