Mobi
+
slarv [slar:v] subst.
(slarv, slarvet, slarv|felet)
det att slarva
pakujdesi
(mospërfillje, neglizhencë, shpërfillje)
Exempel
  • olyckan skedde på grund av slarv med säkerhetsföreskrifternaaksidenti ndodhi për shkak të pakujdesisë së treguar ndaj rregullave të sigurimit
Sammansättningar
  • slarv|fel slarv|feletgabim padashje, gabim nga pakujdesia
slarv|sylta [²slAr:vsyl:ta] subst.
(slarv|sylta, slarvsyltan)
ett slags maträtt
(mish i grirë; mbushje (ëmbëlsire) me fruta të thata)
Uttryck
  • göra slarvsylta av någon ("slå någon sönder och samman")bëj dikë copë e çikë, ("ia marr shpirtin me dru dikujt, shuaj dikë në dru")