Mobi
+
slapp [slap:] adj.
(slapp, slappt, slappa, slappheten)
inte spänd, slak
dobët (i,e) ("fig. "painteresuar (i,e), plogët (i,e)"")
(flashkët (i,e), mefshtë (i,e), plogësht (i,e), ngathët (i,e), qullët (i,e))
Avledningar
  • slapphet slapphetenngathtësi, plogështi