Mobi
+
slampa [²slAm:pa] subst.
(slampa, slampan, slampor)
slarvig el. lösaktig kvinna
fëlliqashe ("në ligj. e përdit.")
(lelë, grua e papastër dhe e çrregullt)