Mobi
+
slak [sla:k] adj.
(slak, slakt, slaka)
mjuk och utan stadga
liruar (i,e)
(çlirët (i,e), shtendosur (i,e), lëshuar (i,e), shfryrë (i,e))
Motsatser: styv, spänd
Exempel
  • seglen hängde slaka i stiltjenvelat e barkës u liruan në detin pa erë