Mobi
+
slags|mål [slAk:små:l] subst.
(slags|mål, slagsmålet, slagsmål, slagsmålen)
strid med knytnävarna, bråk
rrahje
(përleshje (me grushta))
Exempel
  • komma i slagsmålgrindem, zihem me grushta