Mobi
+
slags|kämpe [²slAk:scem:pe] subst.
(slags|kämpe, slagskämpen, slagskämpar)
person som ofta slåss
zhurmsh/ëm (i), -me (e)
(person që i pëlqen të zihet, grindavec, -e)
slags|mål [slAk:små:l] subst.
(slags|mål, slagsmålet, slagsmål, slagsmålen)
strid med knytnävarna, bråk
rrahje
(përleshje (me grushta))
Exempel
  • komma i slagsmålgrindem, zihem me grushta