Mobi
+
slagpåse [²slA:gpå:se] subst.
(slagpåse, slagpåsen, slagpåsar)
person som blir slagen el. utsatt för kritik
(njeri i qortuar, njeri që pranon të rëna, kokëtul)