Mobi
+
slag|färdig [²slA:gfä:r+dig] adj.
(slag|färdig, slagfärdigt, slagfärdiga)
snabb i repliken
mendjehollë
(hazërxhevap)