Mobi
+
sladd|barn [²slAd:ba:r+n] subst.
(sladd|barn, sladdbarnet, sladdbarn, sladdbarnen)
barn som föds åtskilliga år efter sina syskon
(fëmijë i lindur shumë vite më vonë se vëllezërit e motrat e veta)