Mobi
+
slabbig [slAb:ig] adj.
(slabbig, slabbigt, slabbiga)
slaskig, våt och smutsig
ndyrë (i,e)
(pistë (i,e), lerosur (i,e), përbaltur (i,e), me baltë)