Mobi
+
slö|tittar [²slÖ:tit:ar] verb
(slö|tittar, slötittade, slötittat, slötitta)
titta okoncentrerat
<A slö|tittar (på x)>
shikoj i paperqëndruar
Exempel
  • slötitta på teveshikoj televizorin pa u përqendruar