Mobi
+
slår fast [slå:rfAs:t] verb
(slår fast, slog, slagit, slå)
besluta, bestämma; konstatera
<A slår fast x/att + SATS>
vendos
(caktoj, përcaktoj; konstatoj)