Mobi
+
släntrar [²slEn:trar] verb
(släntrar, släntrade, släntrat, släntra)
gå långsamt och släpigt
<A släntrar>
bredh
(endem, sorollatem, eci ngadalë, vij rrotull)