Mobi
+
slänt [slen:t] subst.
(slänt, slänten, slänter)
sluttning
pjerrësi
(rrëpirë, pjerrinë, shpat i pjerrët)