Mobi
+
släktskap [²slEk:tska:p] subst.
(släktskap, släktskapen släktskapet)
det att vara släkt
farefisni-a ("fig. "ngjashmëri, afëri"")
(lidhje gjaku, gjini)
Exempel
  • räkna släktskap med Gustav Vasa(e) konsideroj veten si farefis me Gustav Vasën
  • hans målningar visar släktskap med äldre tiders fotografiertablotë e tij janë të ngjashme me pikturat e kohërave më të hershme