Mobi
+
släde [²slÄ:de] subst.
(släde, släden, slädar)
ett fordon (med medar) som glider (på snö); kälke
sajë
(rrëshqitëse, lesë bore)