Mobi
+
skytt [$yt:] subst.
(skytt, skytten, skyttar)
person som skjuter
qitës
Sammansättningar
  • målskyttgolashënues
skytte [²$Yt:e] subst.
(skytte, skyttet, skytten)
det att skjuta
qitje