Mobi
+
skyr [$y:r] verb
(skyr, skydde, skytt, sky)
undvika (något obehagligt)
<A skyr B/x>
shmang
(mënjanoj; tërhiqem, stepem)
Exempel
  • han skyr inga medel för att få mer maktai nuk tërhiqet para asgjëje për të fituar më shumë pushtet