Mobi
+
skygg [$yg:] adj.
(skygg, skyggt, skygga)
blyg och osäker tillsammans med andra
druajtur (i,e)
(turpsh/ëm (i), -me (e))
Exempel
  • hon gav honom en skygg blickajo i dha atij një vështrim të druajtur
arbets|skygg [²Ar:be:ts$yg:] adj.
(arbets|skygg, arbetsskyggt, arbetsskygga)
ovillig att arbeta
dembel, -e ("(përçm.)")
(përtac, -e, që nuk ka dëshirë të punojë, që ia përton punës)
skygg|lapp [²$Yg:lap:] subst.
(skygg|lapp, skygglappen, skygglappar)
lapp som hindrar hästen att se åt sidan
veshoke ("kryes. fig.")
(pallaska (tek kali))
Exempel
  • han går med skygglappar och vägrar att se problemenai i lë gjerat të kalojnë dhe refuzon të shohë problemet