Mobi
+
skydds|tillsyn [²$Yd:stil:sy:n] subst.
(skydds|tillsyn, skyddstillsynen)
en form av kriminalvård i frihet
lirim me kusht
tillsyn [²tIl:sy:n] subst.
(tillsyn, tillsynen)
uppsikt, kontroll
mbikëqyrje
(kontroll, supervizion)
Exempel
  • lämna någon (el. något) utan tillsynlë dikë (ose diçka) pa mbikëqyrje
  • kräva tillsyn dygnet runtkërkon kontroll natë e ditë
Sammansättningar
  • barntillsynruajtje e fëmijëve
  • skyddstillsynprovë, stazh; lirim me kusht