Mobi
+
skydds|ombud [²$Yd:såm:bu:d] subst.
(skydds|ombud, skyddsombudet, skyddsombud, skyddsombuden)
person som företräder arbetstagarna i frågor som rör säkerhet och hälsa i arbetet
nëpunës i mbrojtjes në punë