Mobi
+
skydds|kommitté [²$Yd:skåmite:] subst.
(skydds|kommitté, skyddskommittén, skyddskommittéer)
kommitté på arbetsplatsen med uppgift att planera och övervaka skyddsarbetet
Komiteti i Sigurimit në Punë