Mobi
+
skydds|kläder [²$Yd:sklä:der] subst.
(skydds|kläder)
kläder som ger skydd i arbete med farliga ämnen o dyl.
rroba mbrojtëse