Mobi
+
skydds|föreskrift [²$Yd:sfö:reskrif:t] subst.
(skydds|föreskrift, skyddsföreskriften, skyddsföreskrifter)
instruktion som ges till arbetstagare om hur de ska skydda sig mot olika skador då de utför sitt arbete
dispozitat e sigurimit në punë
(rregullat e mbrojtjes në punë)