Mobi
+
skydds|ängel [²$Yd:se@:el] subst.
(skydds|ängel, skyddsängeln, skyddsänglar)
beskyddare
engjëll mbrojtës