Mobi
+
skyddat arbete [²$Yd:at ²Ar:be:te] subst.
(skyddat arbete)
arbete utan störande moment och med individuellt anpassad takt för arbetstagare som har svårt att få arbete på den öppna arbetsmarknaden
punë e siguruar