Mobi
+
skvallrar [²skvAl:rar] verb
(skvallrar, skvallrade, skvallrat, skvallra)
gå med skvaller, sladdra
<A skvallrar (om B/x); x skvallrar om y/att + SATS>
përgojoj ("fig. "zbuloj (padashje)"")
(llomotit, merrem me thashetheme, përrallis)
Exempel
  • hans bilkörning skvallrar om lång vanamënyra se si e nget ai veturën tregon se ai ka përvojë të gjatë