Mobi
+
skval [skva:l] subst.
(skval, skvalet, skval|musiken)
oavbrutet regn
shi i pandërprerë ("fig. edhe për muzikën (popullore) që transmetohet non-stop në radio")
(shi papushim)
Sammansättningar
  • skval|musik skval|musikenmuzikë që transmetohet vazhdimisht në radio