Mobi
+
skvätt [skvet:] subst.
(skvätt, skvätten, skvättar)
liten mängd vätska
(një) pikë
((një) pisk, (një) gërqe)
Exempel
  • en skvätt vinägernjë pikë uthull
skvätter [skvEt:er] verb
(skvätter, skvätte skvatt, skvätt, skvätta)
stänka
<A skvätter x>
stërpik
(spërkat, lag, laturis, cirkoj)
Exempel
  • skvätta vattenlag me ujë, spërkas me ujë