Mobi
+
skur|trasa [²skU:r+tra:sa] subst.
(skur|trasa, skurtrasan, skurtrasor)
trasa att tvätta golv med
leckë dyshemeje
Extra