Mobi
+
skur|borste [²skU:rbår+s:te] subst.
(skur|borste, skurborsten, skurborstar)
borste att skura (golv etc) med
furçë fërkimi
(furçë e ashpër)
Extra