Mobi
+
skumpar [²skUm:par] verb
(skumpar, skumpade, skumpat, skumpa)
ta sig fram tungt och klumpigt
<A/x skumpar>
çapit, çapitem
(ec duke u shalakatur)